آنالیز TGA

 

  • آنالیز TGA
  • نمونه کار
  • تعرفه خدمات

معرفی تست  TGA

آنالیز TGA روشی برای بررسی و کشف نحوه ی رفتار یک ماده در مقابل حرارت می باشد . روش استفاده بدین صورت است که مقدار کمی از ماده ای که می خواهیم آن را بررسی نماییم در دستگاه قرار می گیرد و دستگاه به تدریج و به صورت تناوبی به ماده حرارت می دهد . مقدار ماده ای که در دستگاه قرار می گیرد معمولا در حد چند میلی گرم است.در کنار این دستگاه یک کامپیوتر قرار می گیرد که داده ها را تحلیل می کند.دستگاه جرم نمونه را در دماهای مختلف در حافظه خود ثبت می کند و در نهایت داده ها بر روی یک نمودار رسم می شوند.

یک نمونه از نمودار TGA را در زیر می توانید مشاهده نمایید.

 

آزمون TGA

در آنالیز TGA ،محور عمودی بیانگر جرم نمونه و محور افقی نشان دهنده ی دما است.سیر نزولی نمودار این واقعیت را نشان می دهد که با افزایش دما جرم نمونه  در حال کاهش است.نمودار از جرم اولیه نمونه در دستگاه شروع می شود.در ابتدا شیب نمودار ثابت است و به صورت افقی حرکت می کند.این سیر افقی نمودار نشان دهنده ی این است که ماده خالص است و دارای مواد ناخالصی و یا رطوبت نیست . در صورتی که ماده ناخالصی به همراه داشت شیب نمودار در ابتدا نیز به صورت نزولی بود که نشان دهنده ی کاهش جرم ناخالصی با افزایش دما است . اگر در نموداری در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد تغییری در جرم نمونه رخ دهد می توان گفت نمونه دارای رطوبت بوده که در دمای ۱۰۰ درجه (دمای تبخیر آب) رطوبت ماده از بین رفته و ماده خشک می شود.

تحلیل نمودار TGA

با افزایش پیدا کردن دما توسط دستگاه به دمایی می رسیم که ار آن دما به بعد دیگر نمودار افقی نخواهد بود.این دما ، دمای تخریب ماده است و از این دما به بعد ماده رو به نابودی خواهد رفت.دمای تخریب از آن جهت اهمیت دارد که بیان می کند با ماده تا چه بازه ی دمایی می توان کار کرد و اگر دما از دمای تخریب بالاتر برود باعث از بین رفتن نمونه می شود . این شیب نزولی نمودار ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که دوباره به شیب صفر و نمودار افقی می رسیم.

در اینجا کل نمونه از بین رفته است و به گاز تبدیل شده که دستگاه مقدار صفر را نشان می دهد و دیگر با افزایش دما تغییری در شیب نمودار نخواهیم داشت.از روی نمودار TGA و تحلیل آن می توان رفتار ماده در بابر دما را بررسی نمود اما گاهی لازم است سرعت تخریب ماده را بررسی کرد که این امر بر روی نمودار وجود نخواهد داشت.به همین دلیل و برای داشتن قدرت بیشتر در بررسی دستگاه نمودار مشتق TGA را نیز رسم می کند.

در شکل زیر نمودار TGA و DTG را به شکل همزمان ملاحظه می کنید

 

 

در این تست مقدار 8.26 میلی گرم نمونه در دستگاه قرار داده شده است . محدوده دمایی از دمای اتاق تا 800 درجه سانتیگراد انتخاب شده و با نرخ 10 درجه بر دقیقه تست در محیط N2 انجام شده است .
نمودارهای TDA و TGA و DTG در شکل زیر رسم شده است .

آنالیز حرارتی TGA

آنالیز تا دمای 1400 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد) 2,400 تومان